skip to Main Content
۰۹۱۶۳۴۷۲xxx sales@iranfurnace.ir
کوره القایی ارزان

خرید کوره القایی ارزان

کوره های القایی قیمت‌ها و ظرفیت‌های متفاوتی دارند که برای خرید یک کوره القایی باید لحاظ شوند. همچنین بنا به کاربر کوره های القایی می‌توانند برخی از اجزای اضافی هم داشته باشند. مثلاً کوره‌های القایی ذوب اغلب بوته دیرگداز و…

ادامه مطلب
Back To Top